Zprávy

Julínek

Tomáš Julínek k sérii minikonferencí Zdravotnictví očima odborníků

10.2.2012

V útery 31. ledna 2012 uspořádal think-tank eStat.cz první díl ze série minikonferencí „Zdravotnictví očima odborníků“. Patronem tohoto souboru přednášek je bývalý ministr zdravotnictví a spolupracovník eStat.cz Tomáš Julínek. Na konferenci spolu s ním vystoupili Tomáš Macháček předseda think-tanku Reformazdravotnictvi.cz a jeho spolupracovnice Lenka Novotná.

Série minikonferencí by měla přispět ke konzistentnímu pokračování reforem v České republice za účasti především mladých progresivních odborníků, kteří jsou experti pro jednotlivá témata, mají zahraniční zkušenosti a mají přehled o světových trendech v reformách zdravotních systémů. Cílem přednášek by mělo být rozlišení mezi odbornými návrhy a názory reprezentantů zájmových skupin.

Protože možnost účasti na zahajovacím semináři byla omezená, přinášíme Vám přepis úvodní přednášky Tomáše Julínka:

Od roku 1990 se účastním debat o podobě zdravotního systému. Když se podívám na články, co jsem napsal do roku 2000, připadají mi některé velmi naivní a hloupé. Moje tehdejší návrhy na změny vycházely spíše z intuice než znalostí. Na konci 90. let se pořádaly semináře, kde se objevovali pořád stejní lidé s opakujícími se tématy o tvorbě sítě nemocnic, o komerčním připojištění, o spoluúčasti, o standardech. Důležitým momentem, který rozhodl o mém přístupu k reformě českého zdravotnictví, byl návrh ekonoma Holmanna na zavedení osobních účtů, který byl bez dalších souvislostí prezentován tehdejším předsedou vlády Václavem Klausem. Jen intuitivně jsem cítil, že by to mohl být recept na české zdravotnictví, nerozhodně jsem se stavěl k tehdejšímu negativnímu postoji ČLK. Zdůrazňuji, že jsem v té době nebyl ještě členem ODS a nebyl jsem politicky angažován a prezidentem ČLK byl Bohuslav Svoboda. Požádal jsem o schůzku pana profesora Holmanna a studoval jsem výstupy amerického renomovaného think tanku Cato institute. Holmannovy přednášky o využití modelu osobních účtů v českém prostředí byly v té době jediným světlým momentem, nadějí v bezbřehé debatě seminářů bez výstupu, bez konceptu. Na Holmannových prezentacích vystoupil nějaký mladý doktor, který mně nesrozumitelný, odborným jazykem oponoval Holmannův návrh a upozorňoval, že se singapurský model zdravotnictví nedá v České republice aplikovat a že zapojení osobních účtů musí být koncipováno ve spojení se zdravotním pojištěním. Mladý doktor se jmenoval Tomáš Macháček.

Nedovedl jsem pochopit, proč se debata na seminářích pořádanými pod názvem „Jak dál s českou reformou“ i produkce Ministerstva zdravotnictví míjí s progresivními návrhy. Proč jsou šmahem odmítány osobní účty bez argumentů, proč se nepracuje aspoň s návrhem NERA, což byla vůbec první ne špatně zpracovaná externí analýza dobře zaplacená tehdejším Ministerstvem zdravotnictví.

Byl to také impuls vstoupit do politiky a najít opravdové odborníky, kteří by byli schopni zpracovat návrh na reformu českého zdravotnictví. V roce 2000 se mi to podařilo, když jsem přemluvil Tomáše Macháčka a Pavla Hroboně, aby se neštítili spolupracovat s politikem.

Nebudu vás dál zatěžovat vzpomínkami na moje začátky. Jedno je jisté, v roce 2005 byl publikován koncept reformy českého zdravotnictví a na šest let vytěsnil plané debaty. Hlavně mi byla dána možnost poznat se s mladými českými a slovenskými odborníky, kteří se pak objevili v roli mých spolupracovníků na Ministerstvu zdravotnictví a připravili reformní zákony na základě komplexního návrhu reformy.

Můžete mě považovat za naivu, ale já se nikdy nesmířím s rádoby odborným pragmatizmem sloužícím populistické politice, výhodným pro líné pseudoodborníky.  Přestože dnes již stojím mimo vysokou politiku, není mi lhostejné směřování českého zdravotnictví, a proto jsem navrhl tuto sérii přednášek.

Hádejte, co bylo posledním impulsem vystoupit opět na veřejnosti. Zúčastnil jsem se totiž v poslední době řady seminářů zcela podobných těm, kvůli kterým jsem se začal věnovat reformě českého zdravotnictví v roce 2000.

Seminář jsme připravili s think tankem „Reforma zdravotnictví.cz“ člena nově vzniklé asociace CEE HPN sdružující také slovenský think tank „Health policy institute“  Petera Pažitného, maďarské a polské odborníky.

Fotogalerie Zdravotnictví očima odborníků:

120131_estat_36.JPG

Video Zdravotnictví očima odborníků:

W3Schools.com

Další články z kategorie

Přejít na výpis všech článků

EN