Zprávy

Stoiber

Tři české projekty ve Stoiberově seznamu 44 doporučení

14.3.2012

Tři české projekty z oblasti snižování byrokratické zátěže se dostaly do úzkého výběru, kterým by se měly inspirovat evropské vlády při boji s byrokracií. Tuto zprávu o osvědčených postupech zpracovala skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže vedená bývalým předsedou bavorské vlády Edmundem Stoiberem.

Zpráva nazvaná „Europe can do better“ mapuje postupy, jež se členským státům osvědčily při provádění unijní legislativy tak, aby to způsobovalo co nejnižší  byrokratickou zátěž. Právě v oblasti implementace a aplikace unijní legislativy existuje značný prostor pro zlepšení. Jelikož téměř třetina administrativní zátěže, kterou podniky pociťují v souvislosti s unijní legislativou, má svůj původ v neefektivním provedení požadavků EU.

Stoiberova zpráva doporučuje celkem 44 příkladů, mezi kterými figurují iniciativy z oblasti elektronické správy, inteligentní řešení zaměřená především na malé podniky, opatření pro přímé zapojování zúčastněných stran a příklady vhodného řízení nebo iniciativy přeshraničního charakteru.

Mezi celoevropsky známé projekty jako je belgický „KAFKA“, britský „One-in, One-out“, či estonský „zákaz shromažďování duplicitních dat“, se do Stoiberova výběru příkladů dobré praxe dostal i projekt českého Ministerstva životního prostředí, kterým je zvláštní portál integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Dalším z českých projektů, který dle Stoibera stojí za pozornost, je projekt Karlovarského kraje, který poskytuje poradenství a konzultace před podáním žádosti o vydání integrované environmentální autorizace v rámci IPPC. Poslední českou stopou ve Stoiberově seznamu doporučení je společný přeshraniční projekt Bavorska, Horních Rakous a Jihočeského kraje „Grenzoffensive“, který pomáhá místním malým a  středním podnikům čelit byrokracii při přeshraničním podnikání.

Celé znění zprávy „Europe can do better“ ke stažení: ZDE

Další články z kategorie

 • Kde končí Vaše daně?

  Jaké jsou konkrétní výdaje státu? Do kterých kapitol státního rozpočtu putují veřejné prostředky? Které veřejné služby stojí daňové poplatníky nejvíce? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v tematickém grafu eStat.cz, který se věnuje distribuci veřejných výdajů v rámci státního rozpočtu. Jeho ...

  celý článek
 • Daňové zatížení v zemích EU

  Míra daňového zatížení je významným faktorem určujícím konkurenceschopnost jednotlivých států v globálním ekonomickém prostředí. Jaké daňové zatížení je uplatňováno v EU a jaká je situace v USA či v Japonsku? Jak si v konkurenci Evropských států stojí v oblasti zdanění Česká republika? Odpovědi nejen na tyto ...

  celý článek
 • V celé Evropě již několik let v řadě stoupá daňové zatížení

  Jak dlouho budou letos občané v zemích Evropské unie pracovat na stát? Právě Tuto informaci můžete najít v interaktivní mapě, kterou jsme pro Vás stejně jako v posledních letech připravili. Studii ke dnům daňové svobody v zemích EU vydal partnerský think-tank eStat.cz, bruselská ...

  celý článek
Přejít na výpis všech článků

EN